Wat is een Familieopstelling

Familie opstellingen is een vorm van psychotherapie die ontwikkeld is door Bert Hellinger in de jaren 90. Het is gebaseerd op het idee dat de familie waarin iemand opgroeit, een grote invloed heeft op zijn of haar gedrag, gevoelens en relaties. Het doel van familie opstellingen is om onbewuste patronen en dynamieken binnen het gezinssysteem aan het licht te brengen en te transformeren, zodat de persoon meer harmonie en evenwicht kan vinden in zijn of haar leven.

Een familieopstelling vindt meestal plaats in een groepssessie, waarbij de cliënt zijn of haar familiesysteem representeert door middel van andere deelnemers, ook wel representanten genoemd. Deze representanten voelen tijdens de opstelling de emoties en gevoelens van de familieleden van de cliënt aan, en zo ontstaat er een driedimensionaal beeld van de onderliggende dynamieken en verstrikkingen in het familiesysteem.

Het belangrijkste uitgangspunt van familie opstellingen is het systemische perspectief. Dit betekent dat elk individu deel uitmaakt van een groter systeem, zoals het gezin, en dat de interacties en relaties binnen dit systeem een grote invloed hebben op het welzijn van elk individu. Familie opstellingen richt zich voornamelijk op drie belangrijke principes:

  1. Ordening: Er is een natuurlijke orde binnen het familiesysteem. Ouders komen vóór kinderen en de oudere generaties hebben voorrang op de jongere. Wanneer deze ordening wordt verstoord, kan dit leiden tot conflicten, problemen en emotioneel lijden.
  2. Balans van geven en nemen: In gezonde families is er een evenwichtige uitwisseling van geven en nemen. Wanneer dit evenwicht wordt verstoord, ontstaan er vaak problemen, zoals schuldgevoelens, angst of boosheid.
  3. Loyaliteit: Elk lid van het gezin heeft een diepe loyaliteit aan het familiesysteem. Deze loyaliteit kan er soms voor zorgen dat mensen onbewust vasthouden aan destructieve patronen en gedragingen, zelfs als dit hun eigen welzijn schaadt.

De voordelen van familie opstellingen zijn talrijk en kunnen diepgaande veranderingen teweegbrengen in het leven van een persoon:

  1. Inzicht in onbewuste patronen: Familie opstellingen onthullen vaak onbewuste patronen en dynamieken die iemand al lang met zich meedraagt. Door deze patronen te erkennen en te begrijpen, kan de persoon bewuste keuzes maken om zijn of haar gedrag te veranderen.
  2. Loslaten van verstrikkingen: Familie opstellingen helpen om verstrikkingen en loyaliteiten binnen het familiesysteem los te laten. Dit kan emotioneel bevrijdend zijn en een gevoel van opluchting en vrijheid creëren.
  3. Herstellen van balans: Door de ordening en balans in het familiesysteem te herstellen, kunnen conflicten worden opgelost en kan er harmonie en vrede ontstaan.
  4. Empathie en begrip: Familie opstellingen bevorderen empathie en begrip voor de emoties en gevoelens van andere familieleden. Dit kan leiden tot meer compassievolle en gezonde relaties.
  5. Verwerking van trauma’s: Familie opstellingen kunnen ook helpen bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen in het verleden, omdat het de persoon in staat stelt om deze gebeurtenissen op een veilige en ondersteunende manier te confronteren.
  6. Versterken van identiteit: Familie opstellingen kunnen iemands gevoel van eigenwaarde en identiteit versterken, omdat het helpt om zich bewust te worden van de invloeden van het familiesysteem op zijn of haar leven.

Kortom, familie opstellingen is een krachtige en effectieve vorm van therapie die mensen kan helpen om dieper inzicht te krijgen in zichzelf en hun relaties, en hen in staat stelt om negatieve patronen te doorbreken en een positieve verandering in hun leven teweeg te brengen.